Ros(s) in Nederland

Het is om diverse redenen dat er zich in het verleden leden van Clan Ross in Nederland gevestigd hebben.

Handel
Dit is een van de oudste redenen. Een van de bekendste plaatsen waar zich schotten vestigden is Veere. De Schotten wisten in 1553 een stapelcontract te sluiten met deze plaats voor hun handel in wol. Sporen hiervan vinden we nog altijd terug in de "Schotse Huizen" in Veere. Maar ook in andere handelsplaatsen vestigden zich schotten. Dit blijkt ook uit de schotse kerken o.a. in Dordrecht, Breda, Amsterdam en Rotterdam.

 

Schotse Kerk Rotterdam
Militairen
Een andere reden zijn de militairen. Een van de bekendste "exportartikelen" van Schotland zijn eeuwen lang de huursoldaten geweest. Schotse militairen dienden in vele landen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Zweden, Polen, Rusland en Frankrijk. In de loop van de 80 jarige oorlog zocht het protestante Holland hulp bij de eveneens protestante schotten. Sinds die tijd zijn vele Schotten in dienst geweest van Holland. Op het hoogtepunt van deze periode waren er zo'n negen schotse regimenten in dienst, ongeveer 10.000 militairen. Dit heeft nog geduurd tot het einde van de 18e eeuw. Menig schotse soldaat bleef hier achter na zijn diensttijd en trouwde een Nederlandse "jongedochter". 
Regiment Gordon, 1757

Industrie
Met het opkomen van de industrie ten gevolge van de IndustriŽle Revolutie die in Groot BrittaniŽ begon, trokken veel inwoners van de Hooglanden naar industriesteden als Glasgow. De ontwikkeling van de industrie ging vrij snel en bood daardoor aan velen de kans zich elders, met de thuis opgedane kennis en ervaring, van een goed bestaan te verzekeren.

Zeevaart
Naast de eerder genoemde redenen nam ook menige Schot de kans waar om aan de kost te komen door zich als matroos aan te monsteren. Van hen bleven er ook velen achter in de buitenlandse havens die zij aandeden. Dit blijkt ook uit de tussen 1578 en 1811 in Amsterdam geregistreerde ondertrouwinschrijvingen. In deze periode zijn ongeveer 1100 inschrijvingen bekend waarbij het Schotse onderdanen betrof. Het overgrote deel van de betreffende mannen gaf als beroep op "varensgesel".

Genealogie
Vele van de zich in de loop van de tijd in Nederland gevestigde Schotten werden volledig in de Nederlandse samenleving opgenomen en kregen nakomelingen. Onder hen zijn er de nodige die zich, geÔnteresseerd in hun voorgeschiedenis,  hierin gingen verdiepen. Vooral door genealogisch onderzoek stuitte zij op een Schotse voorvader waardoor verdere interesse voor Schotland en zijn Clan-systeem gewekt werd (zie ook onze genealogie pagina).

Het bovenstaande is ook op onze familie van toepassing geweest. In de loop der jaren hebben wij veel ervaring op gedaan op het gebied van de genealogie. Verder hebben wij de nodige contacten kunnen leggen met de diverse Clan Ross Associations in de wereld en met David Ross of Ross and Balnagown, de huidige Chief van Clan Ross.

Met deze site willen we iedereen die geÔnteresseerd is helpen meer over deze onderwerpen te weten te komen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

E-mail: George Ross      georgeross@home.nl

               David Ross        davidross@ziggo.nl